MEER DAN SPORT ALLEEN

Jaarvergadering SV Koedijk 27 november 2017

Namens de s.v. Koedijk nodigt het bestuur u van harte uit om de algemene leden vergadering van de s.v. Koedijk bij te wonen.
Jaarvergadering van de s.v. Koedijk maandag 27 november 2017. Aanvang: 20.00 uur in de kantine van s.v. Koedijk.
 
 
Agenda:
1.       Opening
2.       Notulen jaarvergadering 17 november 2017
3.       Mededelingen en ingekomen stukken
4.       Jaarverslag secretaris (ter vaststelling)
5.       Jaarverslag sportcommissies (ter kennisgeving)
6.       Financieel verslag penningmeester
7.       Verslag financiële commissie
8.       Verkiezing financiële commissie
9.       Begroting seizoen 2017/2018
10.     Bestuursverkiezing - Verkiesbaar  R. van der Kooi
11.   Benoeming leden van de div. commissies
12.   Rondvraag
13.   Pauze
14.   Beantwoording rondvraag
15.   Sluiting

Bestuur s.v. Koedijk                      
 
Categorie: