MEER DAN SPORT ALLEEN

Eigen bijdrage selectieteamsHet bestuur van s.v. Koedijk heeft, mede op advies van de commissie veldvoetbal, besloten dat er voor het seizoen 2018-2019 een selectie bijdrage geheven gaat worden. Wij hebben deze bijdrage kunnen uitstellen terwijl omliggende verenigingen al eerder een selectie bijdrage hebben ingevoerd.
Daling van het aantal actief spelende leden in de voetbalafdeling ligt hier mede aan ten grondslag. Spelers/speelsters van de afdeling veldvoetbal in alle leeftijdscategorieën die in een selectieteam spelen zullen €25 boven de contributie gaan betalen.

Hier zal een aparte factuur voor verstuurd worden. De extra bijdrage voor selectiespelers/speelsters vindt het bestuur te billijken omdat deze leden twee keer in de week trainen onder supervisie van een ervaren/betaalde trainer.
De commissie veldvoetbal realiseert zich dat de timing om deze melding te maken niet ideaal is. Wij blijven werken aan een voetbalafdeling waarbij de aandacht voor een goede jeugdopleiding basis is voor de doorgroei c.q. ontwikkeling van spelers. Er is hier al het nodige in bereikt. De volgende stap wordt het goed communiceren naar leden.

Met vriendelijke groet,

commissie afdeling veldvoetbal

Joost Schaub
Meindert Smakman
Rein Lakeman
Categorie: