MEER DAN SPORT ALLEEN

Welke persoonsgegevens verwerkt SV Koedijk?

Welke persoonsgegevens verwerkt sv Koedijk?

Hieronder volgt een lijst met de persoonsgegevens die sv Koedijk in haar administraties verwerkt, met de reden van deze verwerking:

Lidnummer: identificatie binnen sv Koedijk Paspoort/ID:*) verplicht voor registratie bij KNVB/NHV
Achternaam: idem
Voorletters: idem
Tussenvoegsel: idem
Straat: contributie-inning (in geval van incassobureau)
Huisnummer: idem
Toevoeging: idem
Postcode: idem
Plaats: idem
Telefoon: voor contact inzake sportaangelegenheden
Telefoon mobiel: idem
Geslacht: verplicht voor registratie bij KNVB/NHV
Geboortedatum: idem
Inschrijfdatum: idem
Emailadres: voor contact inzake sportaangelegenheden
Memo: t.b.v. afwijkende contributie-inning
Bedragcode: verplichte codering in het systeem van Club Collect
Categorie: t.b.v. tellingen per sporttak en codering sportbond
Extra naam: verplicht voor registratie bij KNVB/NHV
Verjaardag: afgeleide van geboortedatum t.b.v. indelingen teams
Bondsnummer: verplicht voor registratie bij KNVB/NHV
Nota omschrijving: bijzonderheden t.b.v. contributie-inning

*) zeer beperkte registratie, alleen bij de ledenadministratie t.b.v. KNVB/NHV.

Opmerking: bij jeugdleden wordt het emailadres, telefoon en telefoon mobiel van de ouder(s) of verzorger vastgelegd. Reden: communicatie over contributie en sportaangelegenheden.

AVG – sv Koedijk – mei 2018 vs 1