MEER DAN SPORT ALLEEN

Historie G-sport

Enige jaren geleden is er, mede op initiatief van Stichting De Drogerij, de mogelijkheid gecreëerd om mensen met een verstandelijke beperking onder deskundige begeleiding te laten sporten bij de S.V. Koedijk.

 

Op dit moment bestaat de G-sportafdeling uit 3 veldvoetbalteams en 1 handbalteam, totaal ongeveer 50 sporters. De vereniging werd in 1930 opgericht en werd oorspronkelijk alleen de voetbalsport bedreven.

 

In de jaren zeventig kwamen daar de handbal en zaalvoetbal bij, in 1984 de softbal en tenslotte in 1997 de laatste tak de G-sport. Om een en ander soepel te laten draaien, is een goede organisatie nodig.

 

Onze vereniging telt momenteel (augustus 2006) ruim 1.350 leden en is daarmee een van de grotere verenigingen in Noord-Holland.

 

De vereniging is opgebouwd uit vijf sportcommissies, met daarnaast een aantal commissies ter ondersteuning, zoals de activiteiten, selectie en overige commissies. Het geheel wordt overkoepeld door het OMNI-bestuur die uit zeven personen bestaat:

 

Voorzitter
Secretaris Dagelijks bestuur
Penningmeester
2e secretaris
2e penningmeester
Vice-voorzitter
P.r. functionaris

 

Bovendien heeft iedere sportcommissie, in de vorm van de voorzitter, een vertegenwoordiger in het OMNI-bestuur. Tenslotte zijn de club van 100, de activiteitencommissie, de kantinecommissie en de bouwcommissie ook vertegenwoordigd.

 

SV Koedijk heeft 50 verstandelijk gehandicapten mensen in hun ledenbestand met 3 voetbalteams en 1 handbalteam. Kortom een vereniging met een sociaal karakter.

 

Wat betekent sport voor mensen met een verstandelijke handicap: Sporten geeft zelfvertrouwen, plezier en daardoor een beter functioneren in de maatschappij. Voorbeelden daarvan zijn er in overvloed. Daarvoor zou u eens een kijkje moeten nemen bij de vereniging.

 

Om toch een paar voorbeelden te noemen:

 

  • de sporters zijn opgenomen in de vereniging met als doel te laten zien dat zij meer kunnen dan wat de maatschappij denkt.
  • Doorgroeien naar zelfstandigheid betekent mee helpen de vereniging goed te laten draaien. De mogelijkheden zijn enorm zoals: coachen, kantine-werkzaamheden, scheidsrechters, zaaldiensten, onderhoud en reparaties enz.

 

U leest een volwassen behandeling gebaseerd op integratie in de samenleving.