MEER DAN SPORT ALLEEN

Arbitrageplan SV Koedijk 2016-2017

Dit arbitrageplan is een weergave van de huidige situatie zoals deze op arbitragegebied geldt voor sv Koedijk. Vervolgens zijn er doelstellingen geformuleerd, een aantal voor de korte termijn en een aantal die
wat langer de tijd nodig zullen hebben. Tot slot hebben we aangegeven hoe we dit dan het beste kunnen bewerkstelligen.
Algemeen kan er gezegd worden dat het naar tevredenheid geregeld is bij sv Koedijk maar er zijn ook knelpunten waaraan nog hard gewerkt zal moeten worden.